Kursy ADR

  checkbox-checked   kurs podstawowy ADR
  checkbox-checked   kurs specjalistyczny – przewóz w cysternach
  checkbox-checked

 

szkolenie dla osób zaangażowanych w przewóz ADR
(kierowcy przewożący towary niebezpieczne w limitowanych ilościach, spedytorzy, załadowcy)
  checkbox-checked   szkolenia wstępne i okresowe BHP oraz Ochrona PPOŻ
  checkbox-checked   kurs specjalistyczny – przewóz klasy 1 (wybuchowe
  checkbox-checked   kurs specjalistyczny – przewóz klasy 7 (promieniotwórcze)
  checkbox-checked   doradztwo ADR 

 

Opłata za udział w kursie obejmuje:

1) Podręcznik dla kierowcy

2) Zalaminowaną instrukcję pisemną zgodną z wymogami ADR

3) Koszt postępowania egzaminacyjnego

4) Opłatę za wydanie przez Marszałka Województwa zaświadczenia ADR

 

Płatności za kurs proszę dokonać poprzez wpłatę na konto bankowe nr 86102019540000760200477836.

Jako tytuł przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz rodzaj kursu.