Oferta szkoleniowa

  checkbox-checked   kursy ADR - początkowe i doskonalące w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas orazdowiedz-sie-wiecej
specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach
  checkbox-checked   szkolenia BHP wstępne i okresowe (stanowiska robotnicze oraz administracyjno-biurowe)
  checkbox-checked

 

szkolenia PPOŻ
  checkbox-checked

 

doradztwo ADR – kompleksowa obsługa firm transportowych przez Doradcę ds. Bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (DGSA)